Подреди живота си


Подреди живота си
Какво искаш да постигнеш в живота си – по-добра работа, да имаш щастливо семейство, да пътуваш, да помагаш на другите, да живееш свободна и без болка? Успяваш ли да го направиш и ако не, кое те спира?

Много често причините са съвсем прозаични – не отделяш достатъчно време за подготовка, не смяташ, че е важно, не знаеш как да го постигнеш, не си сигурна, че можеш да се справиш наистина и така нататък.

Но една от основните причини да не успяваш е, че вероятно не можеш да се организираш достатъчно добре и в живота ти цари хаос. А хаосът поражда хаос. Когато се освободиш от непотребните и ненужни вещи около себе си, ще отвориш място за нови неща.

Тази ТЕС медитация ще ти помогне да погледнеш на хаоса около теб с нови очи. Няма значение дали той се дължи на ненужни вещи, емоции или стари задължения. Когато се освободиш от тях и подредиш приоритетите си, ще намериш време, сили и желание за нещата, които наистина искаш.


Виж точките на потупване в " target="_blank">това видео.

Гергана Радович
Холистичен терапевт, преподавател по ТЕС и мастер Ти-Тап треньор